Läroplattform

Projektets huvudmål ”Fit Kids” är att uppmuntra social inkludering och lika möjligheter att delta i idrott. Partners utvecklade många olika resultat för att öka nivån på fysisk aktivitet hos barn med särskilda behov. Allt material samlas på online plattformen så att alla intresserade kan lära sig och implementera det i sina organisationer. För att lära sig materialet skapade vi knappar som gör det möjligt för deltagarna att ladda ner allt utvecklat material till olika enheter och lära sig. Materialen inkluderar: modulärt idrottsprogram, handbok med beskrivningar av särskilda behov, workshopsträningsprogram (inkluderar historia av anpassad idrott i partnerländer, beskrivningar av anpassad idrott och en träningsplan) och utbildningsprogram för lärare, tränare och volontärer.

I projektets första skeden analyserade vi situationen för barn med särskilda behov när det gäller olika hinder för deltagande i idrottsaktiviteter. Vi genomförde en undersökningsanalys och skapade policyrekommendationer för intressenter. I detta arbetspaket ingår också att skapa en guide med bästa praxis, där partner samlade in bästa praxis från alla partnerländer. Nedan kan du ladda ner båda dokumenten på engelska:

Projektets huvudmål omfattade utvecklingen av idrottsprogrammet för barn med särskilda behov. Det utvecklade idrottsprogrammet inkluderade ett modulärt idrottsprogram som innehåller beskrivningar av modulerna för olika spel / sporter med justeringar. Partnerna utvecklade också en handbok med beskrivningar av särskilda behov, som innehåller en beskrivning av olika typer av särskilda behov, inkluderande idrott och idrottsrekommendationer för barn. Den sjätte modulen inkluderade utvecklingen av ett workshopträningsprogram, som innehåller beskrivning av anpassad idrottshistoria i partnerländer, beskrivningar av anpassad idrott och en träningsplan. Partners utvecklade också ett träningsprogram för lärare, tränare och volontärer, programmet innehåller olika isbrytande spel och inkluderande spel som volontärer och tränare kan använda för att bättre inkludera barn i sportaktiviteter.

Det utvecklade materialet kan också ses på plattformen om deltagarna föredrar att läsa dokumenten online och inte vill ladda ner dem

Modulbaserat idrottsprogram

Handbok med beskrivningar om särskilda behov

Workshop träningsprogram

Utbildningsprogram för lärare och volontärer