Sport för alla Every Child Fit Kids

Erasmus+ idrottsprojekt
622067-EPP-1-2020-1-SI-SPO-SCP

UNDERSÖKNINGAR

Online-enkätsöknings bland lärare och tränare för barn med särskilda behov, för att identifiera hinder för deltagande, problem när man gör fysiska aktiviteter, deras syn på sport och hälsoproblem som uppstår på grund av att de inte är aktiva.

UTVECKLING

Under projektets varaktighet samarbetade partners för att skapa olika verktyg för att öka nivån på idrottsaktivitet hos barn med särskilda behov. De utvecklade programmen följde ett modulärt tillvägagångssätt för att tillgodose de särskilda behoven hos barn med specifika särskilda behov.

IDROTT

Projekt Fit Kids utvecklades för att främja idrott för barn med särskilda behov. Vi organiserade idrottsevenemang i alla projektpartnerländer för att främja det utvecklade sportprogrammet och andra resultat som kan användas för att öka nivån på barns idrottsaktiviteter.

Finansiering

Projektet »Fit Kids« möjliggjordes genom ett bidrag från Erasmus+ Program. Vilket gjorde det möjligt för oss att få delfinansiering för genomförandet av detta projekt. Vi tackar också alla volontärer från idrottsorganisationer som deltog i genomförandet av projektet. Medlemmar i olika organisationer har hjälpt oss att skapa och implementera de bästa idrottsverktygen.

Om projektet

Projektet ”Fit Kids” uppmuntrar social integration och lika möjligheter. Huvudmålet med detta projekt är att utveckla en modulbaserad fysisk utbildningsmetodik för idrottsaktiviteter, sportspel och träning för barn och ungdomar med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Projektpartner samarbetade och utbytte kunskap för att skapa verktyg för att öka kapaciteten hos lärare och ungdomsarbetare för att öka nivån på idrottsaktivitet för barn med särskilda behov.

Vill du lära dig projektets idrottsverktyg?

Projekt Nyheter

SE ALLA VÅRA NYHETER