E-learning

Glavni cilj projekta “Fit Kids” je spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti pri športnem udejstvovanju. Partnerji so razvili veliko različnih rezultatov za povečanje ravni telesne dejavnosti otrok s posebnimi potrebami. Vsa gradiva so zbrana na spletni platformi, tako da se lahko vsi zainteresirani učijo in jih izvajajo v svojih organizacijah. Za učenje gradiv smo oblikovali gumbe, ki udeležencem omogočajo, da vsa razvita gradiva prenesejo na različne naprave in se učijo. Gradiva vključujejo: modularni športni program, priročnik z opisi prilagojenih športov za otroke s posebnimi potrebami, program usposabljanja na delavnicah (vključuje zgodovino prilagojenih športov v partnerskih državah, opise prilagojenih športov in program usposabljanja) ter program usposabljanja za učitelje, trenerje in prostovoljce.

V prvih fazah projekta smo analizirali položaj otrok s posebnimi potrebami glede na ovire, ki jim preprečujejo udeležbo v športnih dejavnostih. Izvedli smo analizo anketne raziskave in oblikovali politična priporočila za zainteresirane strani. Ta delovni sklop vključuje tudi oblikovanje vodnika najboljših praks, v katerem so partnerji zbrali najboljše prakse iz vseh partnerskih držav. Spodaj si lahko prenesete oba dokumenta v angleškem jeziku:

Glavna faza projekta vključuje razvoj športnega programa za otroke s posebnimi potrebami. Razviti športni program vključuje modularni športni program z opisi modulov različnih iger/športov s prilagoditvami. Partnerji so razvili tudi priročnik z opisi posebnih potreb, ki vključuje opis različnih vrst posebnih potreb, inkluzivnih športov in športnih priporočil za otroke. Šesti intelektualni izid vsebuje razvoj programa usposabljanja na delavnicah z opisom zgodovine prilagojenih športov v državah partnericah, opisi prilagojenih športov in programom usposabljanja. Prav tako so partnerji razvili tudi program usposabljanja za učitelje, trenerje in prostovoljce; program vključuje različne igre za prebijanje ledu in inkluzivne igre, ki jih lahko prostovoljci in trenerji uporabijo za boljše vključevanje otrok v športne dejavnosti.

Pripravljeno gradivo si lahko ogledate tudi na platformi, če udeleženci raje berejo dokumente na spletu in jih ne želijo prenesti.

Modularni športni program

Priročnik z opisi posebnih potreb

Program usposabljanja na delavnicah

Program usposabljanja za učitelje in prostovoljce