E-platforma

Projekat „FitKids“ ima za cilj podsticanje socijalne inkluzije i jednakih mogućnosti za učešće u sportu. Svi partneri (institucije) koji učestvuju u realizaciji projekta su razvili više različitih uputstava i brošura kako bi omogućili povećanje nivoa fizičke aktivnosti dece sa smetnjama u razvoju. Svi kreirani materijali su dostupni na onlajn (veb) platformi kako bi svaka zainteresovana osoba mogla da stekne nova znanja i implementira ih u svojoj organizaciji ili klubu. Kako bi omogućili lak pristup edukaciji, svi materijali su dostupni pritiskom (odabirom) dugmića na sajtu. Pritisak na dugme pokreće automatsko preuzimanje materijala na uređaj sa kojeg se pristupa sajtu (telefon, računar, laptop itd.). Materijali podrazumevaju: modularni sportski program, vodič o različitim oblicima mentalnih i razvojnih smetnji kod dece i mladih osoba, program za vođenje radionica (podrazumeva i istoriju sporta za osobe sa smetnjama u razvoju iz partnerskih zemalja, opis prilagođenih sportova i trenažni kurikulum) i program obuke za nastavnike, trenere i volontere.

U prvoj fazi fazi projekta analizirali smo trenutno stanje i barijere u oblasti sportskih aktivnosti dece sa smetnjama razvoju. Kreirali smo istraživanje i analizirali ga, odnosno kreirali smo preporuke za politiku zainteresovanih institucija i ustanova. U okviru ove faze projekta kreirali smo vodič najboljih praksi iz zemalja partnera (institucija) učesnika projekta. Svi pomenuti dokumenti se nalaze ispod ovog teksta, a možete im pristupiti klikom na odgovarajuće dugme:

Glavni deo „FitKids“ projekta podrazumevao je razvoj sportskog programa za decu sa smetnjama u razvoju, koji podrazumeva opise različitih prilagođenih sportova i sportskih igrara. Partneri (institucije) su takođe razvili vodič o različitim oblicima mentalnih i razvojnih smetnji kod dece i mladih osoba, kao i opise inkluzivnih sportova i preporuka za sportove za decu sa smetnjama u razvoju. Poslednji rezultat ovog projekta podrazumevao je razvoj programa obuke za edukativne radionice, koji je podrazumevao istoriju sporta za osobe sa smetnjama u razvoju u svim zemljama iz kojih potiču partneri koji su realizovali projekat, opise prilagođenih sportskih aktivnosti i kurikulum sportske obuke. Partneri (insitutcije) su takođe razvili i program obuke za nastavnike, trenere i volontere koji obuhvata uvodne i inkluzivne sportske igre koji se mogu koristiti sa ciljem lakšeg i efikasnijeg uključivanja dece sa smetnjama u razvoju u sportske aktivnosti.

Razvijeni materijali se takođe mogu pregledati i na ovoj platformi, u slučaju da želite da im pristupite onlajn i ne želite da preuzmete materijale klikom na odgovarajuća polja (dugmiće na sajtu). Svi materijali se nalaze ispod ovog teksta:

Modularni sportski program

Vodič o smetnjama u razvoju

Program obuke za radionice

Program obuke za nastavnike, trenere i volontere