E-learnign

Scopul principal al proiectului „Fit Kids” este de a încuraja incluziunea socială și egalitatea de șanse în ceea ce privește participarea la sport. Partenerii au dezvoltat multe rezultate diferite pentru a crește nivelul de activitate fizică a copiilor cu nevoi speciale. Toate materialele se regăsesc pe platforma online, astfel încât toate părțile interesate să poată învăța și să le implementeze în organizațiile lor. Toate materialele dezvoltate în cadrul proiectului pot fi descărcate și utilizate pe diferite dispozitive. Materialele includ: programul de sport modular, manualul de descrieri ale nevoilor speciale, programul de formare al atelierului (include istoricul sportului adaptat în țările partenere, descrieri ale sporturilor adaptate și un program de formare) și programul de formare pentru profesori, formatori și voluntari.

În primele etape ale proiectului, am analizat situația copiilor cu nevoi speciale în ceea ce privește barierele în calea participării la activitățile sportive. Am efectuat o analiză de cercetare prin sondaj și am creat recomandări de politici pentru părțile interesate. Acest pachet de lucru a inclus, de asemenea, crearea unui ghid de bune practici, în care partenerii au colectat cele mai bune practici din toate țările partenere. Mai jos puteți descărca ambele documente în limba engleză:

Faza principală a proiectului a inclus dezvoltarea programului sportiv pentru copiii cu nevoi speciale. Programul sportiv dezvoltat a inclus un program sportiv modular care include descrieri ale modulelor de diferite jocuri/sporturi cu ajustări. Partenerii au elaborat, de asemenea, un manual de descriere a nevoilor speciale, care include o descriere a diferitelor tipuri de nevoi speciale, sporturi incluzive și recomandări sportive pentru copii. Cel de-al șaselea rezultat intelectual a inclus dezvoltarea unui program de formare în cadrul unui atelier, care include descrierea istoriei sporturilor adaptate în țările partenere, descrieri ale sporturilor adaptate și un program de formare. Partenerii au elaborat, de asemenea, un program de formare pentru profesori, formatori și voluntari, programul include diferite jocuri de spargere a gheții și jocuri incluzive pe care voluntarii și formatorii le pot folosi pentru a include mai bine copiii în activitățile sportive.

Materialele dezvoltate pot fi vizualizate pe platformă dacă participanții preferă să utilizeze materialele online și nu doresc să le descarce pe platformele lor

Programul de sport modular

Handbook care conține descrierea nevoilor speciale

Program de formare

Program de formare pentru profesori și voluntari