E-Öğrenme

“Zinde Çocuklar” projesinin ana hedefi, sosyal içermeyi ve spora katılımda fırsat eşitliğini teşvik etmektir. Ortaklar, özel ihtiyaçları olan çocukların fiziksel aktivite düzeyini artırmak için birçok farklı çıktı geliştirmiştir. Tüm materyaller çevrimiçi platformda toplanmıştır, böylece ilgili tüm taraflar bunları öğrenebilir ve kendi kuruluşlarında uygulayabilir. Materyalleri öğrenmek için katılımcıların geliştirilen tüm materyalleri farklı cihazlara indirmelerini ve öğrenmelerini sağlayan düğmeler oluşturduk. Materyaller şunları içermektedir: modüler spor programı, özel ihtiyaç tanımları el kitabı, atölye eğitim programı (ortak ülkelerdeki uyarlanmış sporların tarihçesini, uyarlanmış sporların tanımlarını ve bir eğitim müfredatını içerir) ve öğretmenler, eğitmenler ve gönüllüler için eğitim programı.

Projenin ilk aşamalarında, spor faaliyetlerine katılımın önündeki engeller açısından özel ihtiyaçları olan çocukların durumunu analiz ettik. Bir anket araştırması analizi gerçekleştirdik ve paydaşlar için politika önerileri oluşturduk. Bu çalışma paketi aynı zamanda ortakların tüm ortak ülkelerden en iyi uygulamaları topladığı bir en iyi uygulamalar rehberinin oluşturulmasını da içermektedir. Aşağıda her iki belgeyi de İngilizce olarak indirebilirsiniz:

Projenin ana aşaması, özel ihtiyaçları olan çocuklar için spor programının geliştirilmesini içeriyordu. Geliştirilen spor programı, ayarlamalarla birlikte farklı oyun/spor modüllerinin açıklamalarını içeren modüler bir spor programını içermektedir. Ortaklar ayrıca farklı özel ihtiyaç türlerinin tanımını, kapsayıcı sporları ve çocuklar için spor önerilerini içeren bir özel ihtiyaç tanımları el kitabı geliştirmiştir. Altıncı fikri çıktı, ortak ülkelerdeki uyarlanmış sporların tarihçesini, uyarlanmış sporların tanımlarını ve bir eğitim müfredatını içeren bir atölye eğitim programının geliştirilmesini içeriyordu. Ortaklar ayrıca öğretmenler, eğitmenler ve gönüllüler için bir eğitim programı geliştirmişlerdir. Program, gönüllülerin ve eğitmenlerin çocukları spor faaliyetlerine daha iyi dahil etmek için kullanabilecekleri farklı buz kırma oyunları ve kapsayıcı oyunlar içermektedir.

Geliştirilen materyaller, katılımcıların belgeleri çevrimiçi olarak okumayı tercih etmesi ve indirmek istememesi durumunda platformda da görüntülenebilir.

Modüler spor programı

Özel ihtiyaçların tanımları el kitabı

Atölye eğitim programı

Öğretmenler ve gönüllüler için eğitim programı