Her Çocuk İçin Spor Zinde Çocuklar

Erasmus+ spor projesi
622067-EPP-1-2020-1-SI-SPO-SCP

ARAŞTIRMA

Özel ihtiyaçları olan çocukların öğretmenleri ve eğitmenleri arasında, katılım engellerini, fiziksel aktivite yaparken yaşadıkları sorunları, spora bakış açılarını ve aktif olmama nedeniyle oluşan sağlık sorunlarını belirlemek için çevrimiçi anket araştırması.

GELİŞTİRME

Proje süresince ortaklar, özel ihtiyaçları olan çocukların spor faaliyeti düzeyini artırmak için farklı araçlar oluşturmak üzere işbirliği yapmıştır. Geliştirilen programlar, belirli özel ihtiyaçları olan çocukların özel ihtiyaçlarını karşılamak için modüler bir yaklaşım izlemiştir.

SPOR

Zinde Çocuklar projesi, özel ihtiyaçları olan çocuklar için sporu teşvik etmek amacıyla geliştirilmiştir. Geliştirilen spor programını ve çocukların spor faaliyetlerinin düzeyini artırmak için kullanılabilecek diğer çıktıları tanıtmak için tüm proje ortağı ülkelerde spor etkinlikleri düzenlediler.

Finansman

“Zinde Çocuklar” projesi Erasmus+ Programından alınan hibe ile yürütülmektedir. Bu da bu projenin gerçekleştirilmesi için kısmi finansman elde etmemizi sağladı. Projenin uygulanmasına katılan spor kuruluşlarından tüm gönüllülere de teşekkür ederiz. Farklı kuruluşların üyeleri en iyi spor araçlarını oluşturmamızda ve uygulamamızda bize yardımcı oldular.

Proje hakkında

“Zinde Çocuklar” projesi sosyal içermeyi ve fırsat eşitliğini teşvik etmektedir. Bu projenin temel amacı, zihinsel ve gelişimsel engelli çocuklar ve gençler için spor aktiviteleri, spor oyunları ve egzersizlerden oluşan modüler tabanlı bir Beden Eğitimi metodolojisi geliştirmektir. Proje ortakları, özel ihtiyaçları olan çocukların spor faaliyeti düzeyini artırmak için öğretmenlerin ve gençlik çalışanlarının kapasitesini artıracak araçlar oluşturmak üzere işbirliği yapmış ve bilgi alışverişinde bulunmuştur.

Proje kapsamında oluşturulan spor araçlarını öğrenmek ister misiniz?

Proje Haberleri

TÜM HABERLERİMİZİ GÖRÜN