Projeye Genel Bakış

“Her Çocuk İçin Spor: Zinde Çocuklar ” projesi sosyal içermeyi ve fırsat eşitliğini teşvik etmektedir. Bu projenin temel amacı, zihinsel ve gelişimsel engelli çocuk ve gençlere yönelik spor aktiviteleri, spor oyunları ve egzersizler için modüler temelli bir Beden Eğitimi metodolojisi geliştirmektir. Çocukların bireysel özel ihtiyaçlarının karşılanması için modüler bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmuştur. Program, özel ihtiyaçları olan çocukların öğretmenleri, gönüllüleri ve gençlik çalışanlarının kullanımı için yapılandırılmıştır.

Proje ortağı ülkelerden profesyonel uzmanlar, özel ihtiyaçları olan çocukların fiziksel aktivite düzeyini artırmak için farklı çıktılar geliştirdi. Ortaklar ayrıca, yeni geliştirilen programı tüm ortak ülkelerde daha iyi yaymak için çocuklar için ” Zinde Çocuklar ” spor etkinlikleri, eğitim atölyeleri ve öğretmenler, gençlik çalışanları ve gönüllüler için çevrimiçi eğitimler düzenledi. Proje süresince proje ortakları tarafından geliştirilen çıktılar: