Översikt över projektet

Projektet ”Sport for Every Child: Fit Kids” uppmuntrar social inkludering och lika möjligheter. Huvudmålet med detta projekt var att utveckla en modulbaserad fysisk utbildningsmetodik för sportaktiviteter, sportspel och träning för barn och ungdomar med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar där vi fokuserade på de grupper som måste övervinna de flesta hinder för att göra idrottsaktiviteter, sportspel och träna. Ett modulärt tillvägagångssätt behövdes för att anpassa behoven hos barn med särskilda behov. Programmet var strukturerat för användning av lärare, volontärer och ungdomsledare för barn med särskilda behov.

Professionella experter från projektpartnerländerna utvecklade olika resultat för att förbättra nivån på fysisk aktivitet hos barn med särskilda behov. Partners organiserade också ”Fit Kids” sportevenemang för barn, pedagogiska workshops och online utbildning för lärare, ungdomsledare och volontärer för att bättre sprida det nyutvecklade programmet i alla partnerländer. Under projektets gång utvecklade projektpartnerna: