Pregled projekta

Projekt “Šport za vsakega otroka: Fit Kids” spodbuja socialno vključenost in enake možnosti. Glavni cilj tega projekta je bil razviti modularno zasnovano metodologijo telesne vzgoje športnih dejavnosti, športnih iger in vadb za otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju, pri čemer smo se osredotočili na skupine, ki morajo pri izvajanju športnih dejavnosti, športnih iger in vadbe premagovati največ ovir. Modularni pristop je bil potreben, da bi ustrezal potrebam posameznih otrok s posebnimi potrebami. Program je bil strukturiran za učitelje, prostovoljce in mladinske delavce otrok s posebnimi potrebami.

Strokovnjaki iz držav partneric projekta so razvili različne rezultate za izboljšanje ravni telesne dejavnosti otrok s posebnimi potrebami. Partnerji so organizirali tudi športne dogodke “Fit Kids” za otroke, izobraževalne delavnice in spletna usposabljanja za učitelje, mladinske delavce in prostovoljce za učinkovitejšo diseminacijo novo razvitega programa v vseh partnerskih državah. Med projektom so projektni partnerji razvili:

  • Poročilo o raziskavi o ravni telesne dejavnosti otrok s posebnimi potrebami s splošnimi priporočili za izboljšanje ravni športne dejavnosti otrok s posebnimi potrebami.
  • Priročnik najboljših praks pri motiviranju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za večjo telesno aktivnost.
  • Priročnik z opisi različnih duševnih in razvojnih motenj.
  • Visokokakovostna modularna metodologija telesne vzgoje za športne dejavnosti, športne igre in vadbo za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
  • Program usposabljanja na delavnici, ki vključuje opis zgodovine prilagojenih športov, opise prilagojenih športov in program usposabljanja.
  • Program usposabljanja za učitelje, trenerje in prostovoljce, ki vključuje različne igre za prebijanje ledu in vključujoče igre.