Šport za vsakega otroka Fit Kids

Športni projekt Erasmus+
622067-EPP-1-2020-1-SI-SPO-SCP

RAZISKAVE

Spletna anketa med učitelji in trenerji otrok s posebnimi potrebami za ugotavljanje ovir pri sodelovanju, težav pri izvajanju telesnih dejavnosti, njihov pogled na šport in zdravstvene težave, ki se pojavljajo zaradi premajhne telesne dejavnosti.

RAZVOJ

V času trajanja projekta so partnerji sodelovali pri oblikovanju različnih orodij za povečanje ravni športne dejavnosti otrok s posebnimi potrebami. Razviti programi so sledili modularnemu pristopu za obravnavo posebnih potreb otrok.

ŠPORT

Projekt Fit Kids je bil razvit za spodbujanje športa pri otrocih s posebnimi potrebami. V vseh partnerskih državah projekta smo organizirali športne dogodke za promocijo tega športnega programa in drugih rezultatov, s katerimi lahko povečamo raven športnih dejavnosti otrok.

Financiranje

Projekt “Fit Kids” temelji na nepovratnih sredstvih programa Erasmus+, ki so nam omogočila pridobitev delnih sredstev za izvedbo tega projekta. Zahvaljujemo se tudi vsem prostovoljcem iz športnih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi projekta. Člani različnih organizacij so nam pomagali pri oblikovanju in izvajanju najboljših športnih orodij.

O projektu

Projekt “Fit Kids” spodbuja socialno vključenost in enake možnosti. Glavni cilj tega projekta je razviti modularno zasnovano metodologijo telesne vzgoje s športnimi dejavnostmi, športnimi igrami in vadbo za otroke in mladostnike z duševnimi in razvojnimi motnjami. Projektni partnerji so sodelovali in si izmenjevali znanje pri ustvarjanju orodij za večjo zmogljivost učiteljev in mladinskih delavcev pri povečanju ravni športne dejavnosti otrok s posebnimi potrebami.

Ali želite spoznati športna orodja?

Novice o projektu

See all our news