Онлайн обучение

Основната цел на проект „Fit Kids“ е да насърчи социалното включване и равните възможности за участие в спорта. Партньорите в консорциума разработиха разнообразни продукти за повишаване на нивото на физическа активност на деца със специални потребности. Всички материали са събрани в онлайн платформа, така че всички заинтересовани страни да могат да се запознаят с тях и да ги приложат в своите организации. За да имат възможност участниците да се запознаят с всички разработени продукти, създадохме пряк достъп, който позволяда се изтеглят на различни устройства и да се ползват за обучения. Те включват: модулна спортна програма, наръчник с описания на специални потребности, уъркшоп тренировъчна програма за обучение (включва история на адаптираните спортове в страните партньори, описания на адаптираните спортове и програма за обучение) и програма за обучение на учители, треньори и доброволци.

В първите етапи на проекта анализирахме ситуацията на децата със специални потребности по отношение на пречките пред участието им в спортни дейности. Извършихме анализ на анкетно проучване и създадохме препоръки за политиките на заинтересованите страни. Този работен пакет включваше и създаването на ръководство за добри практики, в което партньорите събраха най-добрите практики от всички страни в консорциума. По-долу можете да изтеглите двата документа на английски език:

Основната фаза на проекта включваше разработването на спортна програма за деца със специални потребности. Разработената спортна програма се състои от модулна спортна програма, включваща описания на модулите на различни спортни игри/спортни активности. Партньорите разработиха и наръчник с описания на специалните потребности, който включва описание на различните видове специални потребности, приобщаващи спортове и спортни препоръки за деца. Шестият интелектуален продукт включва уъркшоп тренировъчна програма за обучение, която включва описание на историята на адаптираните спортове в страните партньори, описания на адаптираните спортове и програма за обучение. Партньорите разработиха и програма за обучение на учители, треньори и доброволци, като програмата включва различни игри за разчупване на леда и приобщаващи игри, които доброволците и треньорите могат да използват, за да включат по-добре децата в спортни дейности.

Разработените материали могат да бъдат разгледани и директно в платформата, в случай че участниците предпочитат да четат документите онлайн и не желаят да ги изтеглят.

Модулна спортна програма

Наръчник с описание на различни специални потребности

Уъркшоп за тренировъчната програма

Тренировъчната програма за учители, треньори и доброволци