Общ преглед на проекта

Проект „Спорт за всяко дете: Fit Kids“ насърчава социалното включване и равните възможности. Основната цел на този проект беше да се разработи модулна методика за физическо възпитание със спортни активности, спортни игри и упражнения за деца и младежи с интелектуални затруднения, като се фокусирахме върху групите, които трябва да преодолеят най-много пречки при провеждането на спортни дейности, спортни игри и упражнения. Беше необходим модулен подход, който да отговаря на нуждите на отделните деца със специални потребности. Програмата бе структурирана за ползване от учители, доброволци и младежки работници на деца със специални потребности.

Професионални експерти от страните партньори по проекта разработиха различни продукти за подобряване на нивото на физическа активност на децата със специални потребности. Партньорите организираха и спортни събития за деца „Fit Kids“, образователни семинари и онлайн обучение за учители, младежки работници и доброволци, за да разпространят по-широко новоразработената програма във всички страни партньори. В рамките на проекта партньорите разработиха: